FANDOM


.(tuo ti erugif dluoc uoy fi) uoy rof elcitra sdrawkcab a si taht ,llew .seinop gnoma llab-ddo na tahwemos si ohw ,trohs rof 'eip eikniP' ro ,eiP enaiD anemakniP ,eman reh ni 'eip' sesu ohw ynop a osla si erehT .llew sa maerc deppihw dna maerc eci htiw doog seog tI .(etalocohc ro tiurf e.i) gnillif teews fo tros emos htiw dellif tsurc hcum ytterp si tI .ti teg nac yeht fi taert a dna elpoep tsom gnoma ycaciled a si eiP .eip no eb lliw elcitra siht fo cipot eht os .tnih eht teg nac ereht tuo elpoep uoy fo yna fi ees ot esrever ni netirw neeb sah elcitra sihT

elcitrA sdrawkcaB